พระพุทธรูปทวารวดี ตอนปลาย

   3. ทวารวดีที่มีศิลปะเขมรเข้ามาปะปน พุทธศตวรรษที่ 16

            ลักษณะสำคัญของพระพุทธรูป  ได้แก่  พระพักตร์ค่อนข้างยาว  พระนลาฏกว้าง  พระหนุเสี้ยม  ขมวดพระเกศาสูงใหญ่  พระขนงทำเป็นสันนูนต่อกัน  พระเนตรพองโต(โปน)อย่างมาก  เจาะเม็ดพระเนตรเป็นรูจนเป็นลักษณะเด่นทำให้ดูน่ากลัว  พระโอษฐ์หนาและแบะ  ลักษณะที่สำคัญคือ  มีพระมัสสุ  ซึ่งน่าจะมาจากศิลปะเขมรอย่างชัดเจนที่สุด

 

ทวารวดี3

ที่มา :: บรรยายโดย รศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์

รูปประกอบ :: Primploy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s