พระพุทธรูปทวารวดี ตอนกลาง

     2. เป็นแบบพื้นเมือง แต่มีการแต่งกายเหมือนอินเดีย เรียกว่า อิทธิพลแบบท้องถิ่นซึ่งพบมากพุทธศตวรรษที่ 13-15 ลักษณะโดยรวม  ได้แก่  ห่มคลุมที่ยังรักษารูปแบบของคุปตะอยู่  พระพักตร์เล็ก  พระขนงต่อกันเป็นรูปปีกกา  และมีสันยกสูงขึ้น  พระเนตรโปนและเปิด  พระโอษฐ์แบะกว้าง  และแนวพระโอษฐ์เป็นเส้นตรง  ขอบพระโอษฐ์หนา  ขมวดพระเกศาเป็นก้นหอยขนาดใหญ่และแบนแนบติดหนังศีรษะ  ลักษณะของชายผ้าแสดงให้เห็นสามส่วน  ได้แก่ 

            ส่วนแรก  ขอบสบงซึ่งตกลงมาตรงๆถึงข้อพระบาท  มีริ้วและจีบด้านข้างเล็กน้อย

            ส่วนที่สอง  ขอบจีวรด้านหลังมักจะอยู่ระดับเดียวหรือสั้นกว่าขอบสบงเล็กน้อย

            ส่วนที่สาม  ขอบจีวรด้านหน้าจะโค้งเป็นเส้นต่อจากด้านหลังพาดพระกรทั้งสองข้าง  และตกลงเบื้องหน้าเป็นวงโค้งเหนือขอบสบง  บางแห่งอาจอยู่กึ่งกลางพระองค์  หรือระดับเดียวกับพระชานุ

ทวารวดี2

ที่มา :: บรรยายโดย รศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s